PRZYGOTOWANIE PROJEKTU I NADZÓR AUTORSKI - ETAPY

Pierwsze spotkanie pozwala przekazać Państwu istotne informacje dotyczące formy pracy nad projektem, poznanie etapów w fazie jego powstawania. To również określenie wyceny projektu. Na tym etapie poznajemy Państwa oczekiwania i wymagania.

Kolejna faza to przygotowanie koncepcji projektu według dostarczonej dokumentacji oraz Państwa oczekiwań.

Ten etap to kontynuacja zaakceptowanej koncepcji, która przybiera bardziej realną formę w postaci wizualizacji oraz rzutów z układem funkcjonalnym szczegółowo omawianymi z Państwem. W tym czasie powstają również zestawienia materiałów, wyposażenia oraz opis technologii. Po Państwa akceptacji sporządzamy pełną dokumentację projektu.

Efektem prac jest przedstawienie Państwu realistycznych wizualizacji pomieszczeń, tak aby mogli Państwo ocenić i skonfrontować najmniejsze szczegóły wykończenia i dopracować każdy detal. Po Państwa pełnej akceptacji powstaje kompleksowa dokumentacja techniczna, tak istotna do realizacji prac budowlanych oraz zestawienia materiałowe dla wykonawców.

Ważnym elementem jest nadzór nad pracami wykończeniowymi, odbiory techniczne, tak aby końcowy efekt był perfekcyjny i zgodny z wizualizacjami. Proponujemy Państwu kompleksowy nadzór autorski wraz z kompletnym wykończeniem "pod klucz".

PASZKIEWICZ DESIGN - Oferta